Spansk nivå III – nye læringsmuligheter og deltakelse i læringsrom i hverdag og fritid

Ane Christiansen, Berit Grønn

Abstract


Denne artikkelen presenterer resultatene fra en breddeundersøkelse fra 2015 og en oppfølgende dybdeundersøkelse fra 2016 blant til sammen 205 elever som har valgt spansk på høyeste nivå i grunnopplæringa. I en tid med økende globalisering og digitalisering møter dagens spanskelever målspråket i mange ulike situasjoner og i ulike læringsrom, noe som åpner for nye erfaringer med språk og språklæring. Vi søker å gi noen svar på hvilke læringsmuligheter elevene benytter seg av utenom skolen og hva slags betydning det spanske språket har i deres livskontekst. Vi fant at elevene i varierende, men utstrakt grad benytter seg av de økte læringsmulighetene, og at spansk oppleves som relevant i hverdag og fritid, men også med tanke på framtidig studie- og arbeidsliv. Gjennom en presentasjon av resultatene konkretiserer vi de forskjellige læringsrommene og tilstedeværelsen av spansk i elevenes liv, og kommer nærmere inn på deres egen vurdering av nytteverdien av de økte læringsmulighetene. Resultatene viser blant annet at de er bevisste og deltakende aktører i ulike typer læringsrom. Vi mener at en større bevissthet og kunnskap om de ulike læringsrommene elevene deltar i vil kunne gi et mer helhetlig perspektiv på språklæringsprosessen deres og dermed være med på gjøre spanskfaget ytterligere relevant.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article