User Profile

Mariko Esterly

Bio statement

Thuisverpleging Antwerpen : Een oplossing voor elke Zorgsituatie Steeds meer wordt er beroep gedaan op thuisverpleging Antwerpen en dit om verschillende redenen: Kortere verblijven in het ziekenhuis tekort aan plaatsen in de woon- en zorgcentra Mensen kiezen bewust voor thuisverpleging Antwerpen om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven …. Daarom Staat de patiënt centraal Zijn wij neutraal en onafhankelijk Zijn we 24/24 uur en 7/7 dagen bereikbaar Betekent onze soepele organisatiecultuur voor u flexibiliteit en directe hulp Samenwerking vormt de basis voor de beste zorg Iedereen kan op onze hulp rekenen, voor een inspuiting, verzorging van een wonde, hygiënische zorgen,…

thuisverpleging antwerpenPublished by:

Department of Foreign Languages and Translation, University of Agder

 

ISSN: 1894-2245  Bookmark and Share