Contacto con el español en el tiempo libre en diferentes contextos: estudiantes de bachillerato noruegos en España y Noruega

Berit Grønn

Abstract


I presentasjonen legger jeg fram hovedfunnene fra tre kvalitative intervjuundersøkelser blant spanskelever i vg2 og vg3 i Norge og ved norske skoler i Spania. To av undersøkelsene ble gjennomført i 2016, mens den tredje finner sted skoleåret 2017/18. Hovedtemaer hvordan norske spanskelever eksponeres for og bruker spansk i fritida og på reiser, og hvordan de knytter sine erfaringer med spansk utenom skolen til det de lærer i spansktimene på skolen. Jeg ser spesielt på hvordan elevene eksponeres for spansk i digitale medier og gjennom deltakelse i muntlige og skriftlige kommunikasjonssituasjoner, både online og offline. Målet med undersøkelsene er å avdekke hva elevene foretar seg når de tilfeldigvis blir eksponert for spansk og når de bevisst oppsøker spansk på egen hånd. I intervjuene har elevene fortalt hvordan de går fram for å lytte til, lese, snakke og skrive spansk, delt egne språklæringserfaringer og reflektert over sammenhengen mellom læring på skolen og i fritida. Til slutt skisserer jeg noen muligheter for hvordan et utvalg tekster, som elevene har referert til i intervjuene, kan brukes i undervisningssammenheng, og hva man kan gjøre for å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan utnytte egne språklæringserfaringer for å videreutvikle sin språk- og kulturkompetanse.

Keywords


español lengua extranjera; estudiantes de bachillerato noruegos; aprendizaje informal; contexto extraescolar; herramientas digitales; competencias comunicativas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Published by:

Department of Foreign Languages and Translation, University of Agder

 

ISSN: 1894-2245  Bookmark and Share