Editorial Team

Susan Erdmann (Chief Editor)

Associate Professor

University of Agder, Norway

 

Editorial Board

 

Petra Daryai-Hansen (Head of Editorial Board)

Associate Professor

University of Copenhagen, Denmark

 

Michael Byram

Professor Emeritus University of Durham, UK

Guest Research Professor, Sofia University St Kliment Ohridski, Bulgaria

 

Fred Dervin

Professor

University of Helsinki, Finland

 

Jessica Allen Hanssen

Professor

Nord University, Norway

 

Åsta Haukås

Professor

University of Bergen, Norway

 

Britta Hufeisen

Professor

The Technical University of Darmstadt, Germany

 

Marie Källkvist

Professor

Linnaeus University, Sweden

 

Ana Kanareva-Dimitrovska

Aarhus University, Denmark 

Project Coordinator, The Danish National Centre for Foreign Languages (West) 

Project manager, The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, The Danish National Contact Point

 

Samúel Lefever

Associate Professor

University of Iceland, Iceland

 

Ying Li

Associate Professor

Beijing Foreign Studies University, China

 

Solena Pradayrol

Adviser, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), Norway

National Contact Point, European Center for Modern Languages, Council of Europe

 

 

 

 

 

Section Editors

 

Eli-Marie Danbolt Drange

Associate Professor

University of Agder, Norway

 

Ingrid Kristine Hasund

Professor

University of Agder, Norway

 

Lenka Garshol

Associate Professor

University of Agder, Norway

 

Thorsten Päplow

Associate Professor

University of Agder, Norway