Hvordan fremmedspråk fremmer bærekraft i økonomiutdanningen

Spansk valgfag ved NN

  • Margrete Dyvik Cardona NHH Norwegian School of Economics

Abstract

Nyere forskning identifiserer flere nødvendige læringsutbytter for bærekraft i økonomiutdanningen. Andre forskere har funnet en sammenheng mellom flerspråklighet og mangfold i økonomien. Vi så et behov for å utvikle et kurstilbud som bidrar til å nå læringsutbyttene innen bærekraft i økonomiutdanningen via fremmedspråk. Hypotesen er at fremmedspråkklasserommet er godt egnet nettopp til å innlemme bærekraftperspektivet som en organisk del av andre betraktninger, og at språklig mangfold er en forutsetning for mangfold ellers. Vi utformet undervisningsaktiviteter og evalueringer som skulle ivareta læringsutbyttene både for fremmedspråk, økonomi og bærekraft. Via en kvantitativ gjennomgang av datasett bestående av rapport fra en case-oppgave, en skriftlig oppgave, samt emneevalueringer, registrerte vi hvordan ulike undervisningsaktiviteter har bidratt til å nå læringsutbyttene innen bærekraft i høyere utdanning. Vi fant at læringsutbyttene for fremmedspråk og bærekraft i høyere utdanning drar fordel av sammenfallende pedagogiske strategier, som ble utprøvd under metoden Content and Language Integrated Learning, herunder kooperativ læring med vekt på problemløsing.  Vi fant også at kompetanser som etisk bevissthet, kritisk tenkning, strategisk og fremtidsrettet tenkning, kulturkunnskap, interkulturell og generell kommunikasjon og kunnskap om eksisterende bærekraftutfordringer, blir fremhevet via fremmedspråkundervisningen.

Published
2023-06-29
Section
Section A