Contacto con el español en el tiempo libre en diferentes contextos: estudiantes de bachillerato noruegos en España y Noruega

  • Berit Grønn
Keywords: español lengua extranjera, estudiantes de bachillerato noruegos, aprendizaje informal, contexto extraescolar, herramientas digitales, competencias comunicativas

Abstract

I presentasjonen legger jeg fram hovedfunnene fra tre kvalitative intervjuundersøkelser blant spanskelever i vg2 og vg3 i Norge og ved norske skoler i Spania. To av undersøkelsene ble gjennomført i 2016, mens den tredje finner sted skoleåret 2017/18. Hovedtemaer hvordan norske spanskelever eksponeres for og bruker spansk i fritida og på reiser, og hvordan de knytter sine erfaringer med spansk utenom skolen til det de lærer i spansktimene på skolen. Jeg ser spesielt på hvordan elevene eksponeres for spansk i digitale medier og gjennom deltakelse i muntlige og skriftlige kommunikasjonssituasjoner, både online og offline. Målet med undersøkelsene er å avdekke hva elevene foretar seg når de tilfeldigvis blir eksponert for spansk og når de bevisst oppsøker spansk på egen hånd. I intervjuene har elevene fortalt hvordan de går fram for å lytte til, lese, snakke og skrive spansk, delt egne språklæringserfaringer og reflektert over sammenhengen mellom læring på skolen og i fritida. Til slutt skisserer jeg noen muligheter for hvordan et utvalg tekster, som elevene har referert til i intervjuene, kan brukes i undervisningssammenheng, og hva man kan gjøre for å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan utnytte egne språklæringserfaringer for å videreutvikle sin språk- og kulturkompetanse.

Author Biography

Berit Grønn
Associate Professor in Spanish, Østfold University College Head of Studies at the Teacher Training Department, Østfold University College
Published
2020-02-07
Section
Section A