Bedömning och återkoppling – med fokus på muntlighet

  • Gudrun Erickson University of Gothenburg

Abstract

Att kunna tala och samtala är en central och självklar del av en kommunikativ och handlingsorienterad språkfärdighet, som behöver läras, undervisas och bedömas. Med utgångspunkt i min keynote vid konferensen TAL! vid Köpenhamns universitet i oktober 2021 är bedömning och återkoppling, främst av muntlighet, fokus i denna artikel. Ett antal fundamentala kvalitetsfrågor används för att skapa struktur i texten, nämligen, Varför, Vad, Hur, Vem samt Och...? I detta ligger följaktligen reflektioner kring bedömningars syfte, kunskapsobjekt eller konstrukt, metoder, agens samt användning och konsekvens, vilka sammantaget kan knytas till teorier om validitet, eller kvalitet i vid bemärkelse. Resonemang kring detta förs från såväl konceptuella och kontextuella utgångspunkter som på basis av tidigare forskning och empiriska exempel på muntlig bedömning. Exempel på konkreta frågeställningar som behandlas är formativa och summativa syften, bedömning av produktion och interaktion, analytisk och holistisk bedömning, subjekt och objekt i bedömning och retorik kring bedömning, samt frågor om att bli och vara överens kring bedömning av muntlig språkfärdighet. I detta diskuteras även implikationer av ovanstående på tre nivåer, nämligen den individuella, pedagogiska och strukturella. Slutligen betonas vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete, enskilt och i samverkan, kring frågor om bedömning, utvärdering och betygssättning i språk.

Published
2023-04-02