Mundtlighed, CLIL og arrangerede sprog- og kulturmøder – to undervisningsforløb set fra motivationsforskningens perspektiv

to undervisningsforløb set fra motivationsforskningens perspektiv

  • Petra Daryai-Hansen University of Copenhagen
  • Natalia Morollón Martí

Abstract

Hvordan kan undervisning i fremmedsprog tilrettelægges, så elever og studerende motiveres til at kommunikere mundtligt på deres fremmedsprog? Artiklen tager udgangspunkt i Coyles model for undersøgelse af motivation (Coyle, 2011) og har som mål at belyse de muligheder, som Content and Language Integrated Learning (CLIL) samt arrangerede sprog- og kulturmøder har for at fremme de lærendes motivation. Med afsæt i to konkrete undervisningsforløb zoomer artiklen ind på hvilket potentiale der ligger i de to didaktiske tilgange, og hvordan dette potentiale kan forklares ud fra motivationsforskningens perspektiv.

Artiklen indledes med en opridsning af tidligere forskning samt resultater fra en kort survey-undersøgelse, der giver et indblik i potentialet og de udfordringer, der forbinder sig med de to tilgange. Derefter beskrives Coyles model og undersøgelsernes metodiske tilgang. Modellen anvendes i rammen af en deduktiv kvalitativ indholdsanalyse (Mayring, 2014, 2015) til at belyse to undervisningsforløb i to forskellige pædagogiske kontekster, nemlig grundskole- og universitetsniveauet, hvor der arbejdes med hhv. CLIL og arrangerede sprog- og kulturmøder.

I analysen anvendes Coyles model dermed i en CLIL-kontekst, dvs. den kontekst, som modellen er udviklet indenfor, og modellens ramme udvides til at omfatte en anden didaktisk tilgang, hvor sprog- og kulturlæring indgår i et samspil i fremmedsprogsundervisningen: arrangerede sprog- og kulturmøder.

Published
2023-04-02