’Un día normal en mi vida’ qué y cómo escribimos en la clase de español como lengua extranjera en Noruega

Eli-Marie Danbolt Drange

Abstract


Denne artikkelen tar for seg ulike aspekter ved utviklingen av skriftlige ferdigheter i spansk blant norske elever. Artikkelen starter med å beskrive fremmedspråkenes posisjon i norsk skole generelt og situasjonen for spansk spesielt. Videre presenteres de skriftlige tekstene som analyseres og metoden som anvendes. De skriftlige tekstene er autentiske elevtekster samlet inn som en del av korpuset TRAWL (Tracking Written Learner Language). Analysen besvarer to hovedspørsmål: Hva og hvordan skriver elevene i spansk? Analysen av hva elevene skriver, viser at det første året på videregående skole skriver elevene stort sett tekster som handler om elevenes umiddelbare nærhet og dagligliv, der de mest frekvente ordene er verb og pronomen i første person entall. Andre året på videregående forbereder elevene seg på eksamen, og fokus flyttes fra personlige beskrivelser til tema knyttet til den spansktalende verden. Språket blir mer komplekst med bruk av bindeordene que og porque blant de mest frekvente ordene. En analyse av bruk av verb i fortid viser videre at elevene er i ferd med å tilegne seg verb i ulike tider, selv om den foretrukne tiden er presens perfektum. Her er det behov for mer omfattende studier for å se i hvilken grad elevene har tilegnet seg riktig bruk av de ulike verbtidene.

Keywords


Destrezas escritas; Español L2; Alumnos noruegos; Corpus de aprendices; Vocabulario; Verbos en pasado

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Published by:

Department of Foreign Languages and Translation, University of Agder

 

ISSN: 1894-2245  Bookmark and Share